Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Lappeenrannan Lentoasema Oy:ltä peritään takaisin valtionavustuksia – lentoaseman reittiliikenne jatkuu

Liikenne- ja viestintäministeriö perii Lappeenrannan Lentoasema Oy:ltä takaisin valtionavustuksia vuosina 2019 ja 2020 maksetuista avustuksista. Takaisinperinnän syynä ovat Saimaan lentoasema säätiön sr:n lentoasemalle vuosina 2019–2020 maksamat pääomalainat, joiden korkoehdot eivät täyttäneet Euroopan komission linjaaman markkinataloustoimijaperiaatteen mukaisia ehtoja vaan ne ovat olleet tulkittavissa osin julkiseksi tueksi.

Korollisissa pääomalainoissa korko on ollut 12 kuukauden Euribor-korko lisättynä 1,5 % marginaalilla, jonka liikenne- ja viestintäministeriö on katsonut liian alhaiseksi. Asian käsittelyn aikana marginaali on korotettu 10 %:iin, jonka liikenne- ja viestintäministeriö on hyväksynyt markkinaehtoiseksi koroksi.

Vuonna 2019 liikenne- ja viestintäministeriö myönsi Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle avustusta yhteensä 820 000 euroa. Vuonna 2020 avustusta myönnettiin 500 000 euroa eli avustusta on myönnetty vuosina 2019 ja 2020 yhteensä 1 320 000 euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön myöntämien avustusten käyttöaika on ollut 2.9.2019 – 31.7.2021.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt 20.4.2022 päätöksen, jonka perusteella Lappeenrannan Lentoasema Oy:n tulee palauttaa valtionavustusta vuosilta 2019–2020. Palautettava summa viivästyskorkojen kanssa on suuruudeltaan yhteensä noin 168 000 euroa.

Koska liikenne- ja viestintäministeriö on perimässä takaisin vuosien 2019 ja 2020 valtionavustuksia, se on näin ollen päättänyt olla myöntämättä tukea Lappeenrannan lentoasemalle vuodelta 2021. EU:n valtiontukisääntelyssä olevan ns. deggendorf-säännön mukaan jäsenvaltioiden viranomaiset eivät saa myöntää tukea toimijalle, joka on saanut valtiotukisääntöjen vastaista tukea ennen kuin kyseinen yritys on maksanut takaisin tai maksanut suljetulle tilille koko sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille soveltumattoman tuen.

Takaisinperittävän tuen määrää alennettiin

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti Lappeenrannan lentoasema Oy:lle ja Saimaan lentoasema säätiölle loppuvuodesta 2021, että se harkitsee ylimääräisen tuen takaisinperintää ja pyysi lausuntoa aiheesta.

Lappeenrannan Lentoasema Oy ja Saimaan lentoasema säätiö antoivat yhteisen vastauksen liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön alkuvuodesta 2022. 

Vastauksessa todettiin muun ohessa, että Lappeenrannan Lentoasema Oy:n ja Saimaan lentoasema säätiön valtionavustuksiin liittyvässä toiminnassa on ollut liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyynnössä kuvaamia puutteita. Osapuolet myös pitivät perusteltuna ministeriön tulkintaa siitä, että vuosina 2019–2020 myönnetyt pääomalainat eivät täyttäneet ministeriön lausuntopyynnössä esitettyjen perusteluiden mukaisesti Euroopan komission linjaaman markkinataloustoimijaperiaatteen edellytyksiä.

Lisäksi vastauksessa pyydettiin arvioimaan uudelleen takaisinperittävää valtionavustuksen määrää. Päätöksessään liikenne- ja viestintäministeriö alensikin lopulta takaisinperittävän tuen määrää huomattavasti aiemmista arvioista.

Maanantaina 2.5.2022 kokoontuvalle Lappeenrannan kaupunginhallitukselle esitetään, että se ilmoittaisi omistajaohjauksena Saimaan lentoasema säätiölle ja Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle, että liikenne- ja viestintäministeriön päätöksestä ei haeta oikaisua.

Uusia suunnitelmia toiminnan turvaamiseksi – Ryanair jatkaa toistaiseksi yhdellä reitillä

Lappeenrannan kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättäisi omistajaohjauksena edellyttää uutta lähitulevaisuuden liiketoimintasuunnitelman jalkauttamisohjelmaa ja strategiaa lentoaseman toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Samalla kaupungin konsernihallinnon tulisi selvittää yhteistyössä säätiökonsernin toimijoiden kanssa lentoaseman toiminnan rahoittamiseen ja valtiontukiin liittyvät seikat tarvittavien viranomaistahojen kanssa. Liiketoimintasuunnitelman jalkauttamisohjelman, strategian ja selvityksen odotetaan valmistuvan lokakuun 2022 alkuun mennessä.

Lentoyhtiö Ryanair jatkaa uudella 31.3.2023 ulottuvalle sopimuskaudellaan lentoja Lappeenrannan lentoasemalta toistaiseksi yhdellä lentoyhteydellä Lappeenrannan ja Bergamon välillä. Mahdollisia lisäreittejä selvitetään myöhemmin taloudellisten ja toiminallisten reunaehtojen puitteissa.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi