Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

CPC Finland ja Prime Green Energy Infrastructure Fund aloittavat yhteishankkeen 200 MW:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön rakentamiseksi Kristiinankaupunkiin

Tuulivoimayhtiö CPC Finland Oy:n yhteishanke Prime Green Energy Infrastructure Fundin kanssa kattaa kapasiteetiltaan 200 MW:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön suunnittelun, rakentamisen ja operoinnin. PGEIF on Prime Capital AG:n hallinnoima rahasto. Hanke pitää myös sisällään viiden eri kokoisen tuulipuiston rakentamisen, jotka tulevat tuottamaan päästötöntä tuulisähköä tuotantolaitokselle pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella.

Kuva: CPC Finland

Laitos tulee sijaitsemaan Karhusaaressa Kristiinankaupungissa. Lupaprosessi on alkanut, ja tämän uskotaan vievän 18–24 kuukautta. Rakennustyöt alkavat näin ollen vuoden 2024 aikana. Rakennusvaiheen arvioidaan vievän noin 12 kuukautta.  

Uusi tuotantolaitos alkaa valmistaa vihreää vetyä ja synteettistä metaania täysin päästöttömästi uusiutuvilla energialähteillä. CPC Finland rakentaa uutta tuulivoimakapasiteettia 600 MW:a, mikä kattaa arviolta vähintään 80 prosenttia vihreän vedyn ja metanointiyksikön kokonaissähköntarpeesta. CPC Finland vastaa rakennettavien tuulipuistojen suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta, sekä teknisestä että kaupallisesta varainhallinnasta tuotannon aikana.

– Olemme erittäin innostuneita mahdollisuudesta laajentaa liiketoimintamalliamme tämän yhteishankkeen myötä. Molemmat osapuolet tuovat hankkeeseen toisiaan tukevia vahvuuksia. Meille tämä on loogista jatkumoa liiketoiminnan kehittämisessä, joka perustuu energian vihreään siirtymään ja energiaomavaraisuuden tarpeeseen, sanoo CPC Finlandin toimitusjohtaja Erik Trast. 

– Vety ja sähköpolttoaineet ovat välttämättömiä fossiilivapaaseen liikkumiseen siirtymisessä. Poliittisella tasolla on vihdoin herätty asian kiireellisyyteen, mikä vauhdittaa luotettavien, fossiilivapaiden tuotanto- ja toimitusketjujen luomisesta Eurooppaan. Osaltamme keskitymme edistämään vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoa. Olemme ylpeitä, että voimme myötävaikuttaa tähän tärkeään kehitykseen osaamisellamme, kertoo CPC Germanian toimitusjohtaja Markus Tacke. 

– Yhteishankkeemme Kristiinankaupungissa tarjoaa fossiilivapaan vaihtoehdon aloilla, joilla sähköistyminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ukrainan sodan varjossa lisäämme Euroopan energiaomavaraisuutta, ja vähennämme riippuvuutta epäluotettavista toimittajista sekä ilmastonmuutosta vauhdittavista fossiilisista polttoainesta. Täten tehostamme siirtymää kohti puhtaampaa energiaa, sanoo tohtori Mathias Bimberg, Head of Infrastructure, PCAG. 

Tietoa hankkeesta: 

  • 200 MW:n vihreän vedyn tuotantolaitos ja metanointiyksikön suunnitteilla Karhusaareen Kristiinankaupungissa  
  • Uusi tuotantolaitos alkaa valmistaa vihreää vetyä ja synteettistä metaania pääosin raskasliikenteen käyttöön 
  • Tarvittava sähkö tuotetaan pääosin omilla 600 MW:n tuulivoimaloilla 
  • Tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä 
  • Sähköverkkokytkentä Fingrid KD Kristinestad 
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi