Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Traficom: langattomille WiFi-verkoille ja radiolinkeille lisää kapasiteettia ja säätutkille parempaa toimintavarmuutta

Laadukkaat ja yhä nopeammat viestintäverkot ja niiden kautta välitetty tieto ovat alusta uusille palveluille, sovelluksille ja innovaatioille niin elinkeinoelämän kuin kuluttajienkin tarpeisiin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää yhteiskunnan tarvitsemien uusien palveluiden ja viestintäyhteyksien kehitystä avaamalla lisää taajuuksia langattomille WiFi-verkoille ja lisäämällä kapasiteettia matkaviestinverkkojen runkoyhteyksille.

Lisäksi säätutkien toimintavarmuutta parannetaan vähentämällä niille kohdistuvia häiriöriskejä.

Vastaamme digitalisoituneen yhteiskunnan tarpeisiin edistyksellisellä ja ennakoivalla taajuussuunnittelulla. Langattomille viestintäyhteyksille tarvitaan yhä enemmän kapasiteettia ja tähän tarpeeseen vastaamme varaamalla näille yhteyksille lisää taajuuskaistaa. 

Langattomille WiFi-verkoille paremmat käyttömahdollisuudet

Langattomille WiFi-laitteille eli laajakaistaisille WAS/RLAN- datasiirtolaitteille avaamme taajuuskaistan 5945-6425 MHz. Samalla vapautamme laitteet luvanvaraisuudesta. Tällä muutoksella lisäämme merkittävästi WiFi-laitteiden käytettävissä olevaa taajuuskaistaa ja parannamme WiFi-laitteiden käyttömahdollisuuksia.   

”Nykyisillä WiFi-verkoilla on paljon käyttäjiä. Lisäämme näille verkoille kapasiteettia, jotta käyttäjät saavat paremmin toimivia ja ruuhkattomampia langattomia yhteyksiä”, kertoo ylijohtaja Jenni Eskola

Lisää kapasiteettia matkaviestinverkkojen runkoyhteyksille

Radiolinkeille avaamme aiempaa suuremman tiedonsiirtokapasiteetin mahdollistavia kanavia 18 GHz:n ja 23 GHz:n taajuusalueille. 18 GHz:n taajuusalueen radiolinkeille avaamme kokonaan uuden kanavarasterin 220 MHz leveille kanaville ja 23 GHz:n taajuusalueen radiolinkeille kokonaan uuden kanavarasterin 224 MHz leveille kanaville.

Uusilla kanavilla on mahdollista päästä jopa 4 Gbit/s tiedonsiirtonopeuksiin. Nämä mahdollistavat muun muassa matkaviestinverkkojen yhä kasvaviin runkoyhteyksien tiedonsiirtotarpeisiin vastaamisen langattomasti linkkiyhteyksillä.

Säätutkien häiriöriskiä pienennetään

Laajakaistaisilla WAS/RLAN-datasiirtolaitteilla taajuuskaistan 5600-5650 MHz käyttö kielletään ilmassa olevissa ilma-aluksissa (mukaan lukien dronet) 17.12.2021 jälkeen käyttöönotettavilla laitteistoilla. Tällä muutoksella halutaan pienentää samalla taajuusalueella toimiville säätutkille aiheutuvaa häiriöriskiä. 

Taajuusalueiden käyttötarkoitusten muutokset sekä luvasta vapautukset tulivat voimaan päivitetyillä Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräyksellä 4 ja luvasta vapaita radiolähettimiä koskevalla määräyksellä 15, joilla ohjataan radiotaajuuksien ja laitteiden käyttöä Suomessa. Näissä huomioidaan sekä kansainvälisen yhteistyön tulokset että kansalliset erityistarpeet. 

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi