Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Traficom: Henkilöliikenteen markkinat tarkempaan seurantaan – uusia tietoja kerätään erityisesti taksitoimijoilta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut määräyksen henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysyntä- ja tarjontatietojen ja taksipalveluiden hintatietojen ilmoittamisesta Traficomille. Kerättävän tiedon avulla tuotetaan koottua tietoa henkilöliikenteen markkinoista yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi.

Määräyksessä täsmennetään, mitä tietoja henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajien on toimitettava Traficomille sekä tietojen toimitustavat, toimitettavien tietojen muoto sekä tietojen toimittamisen määräajat.

Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajiin, joihin tietojen toimittamisen velvollisuus kohdistuu, lukeutuvat liikennemuodosta riippumatta kaikki kuljetuspalveluja, välityspalveluja, liikennepalveluja sekä liikennepalveluun välittömästi liittyviä välityspalveluja, tietopalveluja, pysäköintipalveluja tai muita tukipalveluja tarjoavat toimijat sekä muiden liikkumispalvelujen kuten kaupallisen pysäköinnin, yhteiskäyttöautojen, sähköpotkulautojen ja kaupunkipyörien tarjoajat.

Taksiliikenteestä toimitettavat tiedot

Kaikkien taksiliikenneluvan haltijoiden tulee toimittaa yhteenveto vuoden 2021 taksiliiketoiminnasta ensimmäistä kertaa Traficomille huhtikuussa 2022. 

Taksiliikenteen välityspalveluiden tuottajien (välityskeskusten) tulee toimittaa yhteenveto edellisvuoden taksiliiketoiminnastaan. Tiedonkeruuvelvoite alkaa 1.4.2022 ja ensimmäinen tiedonkeruu tapahtuu keväällä 2023.

Lisäksi välityskeskusten, jotka käsittelevät matka- ja maksutietoja sekä taksiyritysten, joiden liikevaihto on yli 7,5 miljoonaa euroa, tulee toimittaa kuukausittain tietoja kustakin taksimatkasta. Tiedonkeruuvelvoite alkaa 1.4.2022 ja ensimmäiset huhtikuuta 2022 koskevat tiedot tulee toimittaa Traficomiin toukokuun 2022 loppuun mennessä.

Tietojen toimittamisesta lähetetään taksiliikenteen toimijoille erilliset tietopyynnöt.

Lisätietoja taksiliikenteestä kerättävistä tiedoista .

Joukkoliikenteestä toimitettavat tiedot

Joukkoliikenteen osalta määräys koskee rautateiden henkilöliikenteen toimijoita, linja-autoliikenteen liikennöitsijöitä, linja-autoliikenteen välityspalvelutoimijoita sekä tieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia.

Määräykseen on sisällytetty jo aiemmin julkisen liikenteen suoritetilastoon kerätyt tiedot sekä tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten järjestämästä liikenteestä kerätyt tiedot. Uudet kerättävät tiedot koskevat rautateiden henkilöliikenteen liikennepaikkojen matkustajamääriä, joukkoliikenteessä ajettujen vuorojen esteettömyyttä ja eri käyttövoimilla ajettuja sopimusliikenteen kilometrisuoritteita.

Linja-autoliikenteen liikennöitsijöiden tiedot tullaan keräämään Tilastokeskuksen myyntituotot ja suoritteet -kyselyn yhteydessä. Tietojen toimitusvelvoitteesta on rajattu pois yritykset, joiden linja-autoliikenteen liikevaihto on ollut alle 200 000 euron edellisellä päättyneellä tilikaudella. Velvoitteen rajaus koskee pääosin yhden linja-auton yrityksiä.

Rautatieliikenteen tiedot tulee toimittaa ensimmäisen kerran maaliskuun 2022 loppuun mennessä, linja-autoliikennöitsijöiden tiedot toukokuun 2022 loppuun mennessä, linja-autoliikenteen välityspalveluiden ensimmäiset tyyppiviikkotiedot joulukuun 2021 alussa sekä toimivaltaisten viranomaisten liikenteen tiedot viimeistään helmikuussa 2022. Tiedot toimitetaan määräyksessä esitetyllä tavalla joko Tilastokeskukselle tai Traficomille.

Muiden liikkumispalveluiden toimitettavat tiedot

Muilla liikkumispalveluilla tarkoitetaan kaupallisia pysäköintipalveluita, yhteiskäyttöautoja, sähköpotkulautoja ja kaupunkipyöriä. Edellä mainittujen tiedontoimitusvelvollisuus ei koske pelkästään yhdistämispalveluja tarjoavia toimijoita. Tietojen toimittamisesta lähetetään toimijoille erillinen tietopyyntö.

Ensimmäinen tiedonkeruu, jossa kerätään vuotta 2020 koskevia tietoja, toteutetaan tammikuussa 2022. Jatkossa vuosittainen tiedonkeruu ajoittuu huhtikuulle, jolloin tiedot tulee olla toimitettu kuun loppuun mennessä.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi