Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Raskaan liikenteen ammattipätevyyskoulutukseen tarkennuksia

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen vaatimuksia tarkennetaan ammattipätevyyttä koskevan asetuksen muutoksilla. Muutokset liittyvät direktiivin (EU) 2018/645 täytäntöönpanoon. EU-direktiivin edellyttämät muutokset on pantu osin täytäntöön heinäkuun puolivälissä voimaan tulleilla ajokorttilain ja liikennepalvelulain muutoksilla.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 23. heinäkuuta 2020. Asetus tulee voimaan 27. heinäkuuta 2020.

Asetuksella säädetään muun koulutuksen hyväksilukemisesta osaksi ammattipätevyyskoulutusta ja ammattipätevyyden osoittamisesta kuljettajatodistuksella, sekä täsmennetään jatkokoulutuksen toteutusta ja ammattipätevyyskoulutuksen toteuttamiseen liittyviä ehtoja.

Jatkokoulutuksessa voidaan nyt hyväksilukea vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva koulutus. Korvattavan koulutuksen määrä on enintään kaksi seitsemän tunnin jaksoa vaaditusta 35 tunnin koulutuksesta. Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva kuljettajan ajolupaa varten annettava koulutus vastaa vaativuudeltaan ja tavoitteiltaan jatkokoulutuksen tarkoitusta ja sisältöjä.

Jatkokoulutuksen sisältöä ja toteutusta koskevaa säännöstä on täsmennetty direktiivin mukaisesti. Lisäksi asetuksella tarkennetaan opetusvälineisiin ja -menetelmiin, kuten verkko-opetukseen, liittyviä ehtoja ja rajoituksia EU-direktiivin edellyttämällä tavalla.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi