Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Tienkäyttömaksu voidaan hoitaa mobiilisovelluksella – kiinteä GPSpaikannuslaite suomalaisasiantuntijan mukaan tarpeeton

Paikannusteknologian asiantuntija ja teknologiayhtiö Kihon toimitusjohtaja Antti Koponen keräisi tienkäyttömaksut mobiilisovelluksella ajosuoriteperusteisesti. Tässä ratkaisussa kiinteä GPS-paikannuslaite on tarpeeton. Paikannukseen perustuva tienkäyttömaksu ratkaisisi myös ruuhkaliikenteeseen liittyvät ongelmat ohjaamalla osan tienkäyttäjistä vähemmän liikennöidyille teille sovelluksen avulla.

Ajoneuvojen paikannus ja käyttömaksujen seuranta olisivat hoidettavissa jo olemassa olevalla teknologialla ja nimenomaan puhelimen kautta. Mobiilisovellusratkaisu olisi kevyt ja edullinen toteuttaa. Sen sijaan Euroopan komissio ja viranomaiset haluaisivat toteuttaa seurannan keinotekoisella ja kalliilla infrastruktuurilla, sanoo Koponen.

Kiinteiden paikannuslaitteiden asennus on kohtuuttoman suuri investointi verrattuna mobiilisovelluksen avulla tapahtuvaan paikannukseen. Kännyköiden paikannusteknologia kehittyy huomattavasti nopeammin kuin telematiikkalaitteiden. Myös ulkomaisen raskaan liikenteen aikaperustainen tienkäyttömaksu eli vinjetti voitaisiin toteuttaa ajosuoriteperustaisena mobiilisovelluksen avulla.

Kohti älykästä liikenteenohjausta

Käytössä oleva polttoaineverotus ei huomioi tieosuuksien ruuhkaisuutta, vaan verottaa kaikkia tienkäyttäjiä tasapuolisesti. Mobiilisovelluksella toimiva tienkäyttömaksu ratkaisisi myös ruuhkaliikenteeseen liittyvät ongelmat ohjaamalla osan tienkäyttäjistä halvemmalla hinnoittelulla vähemmän liikennöidyille teille ja väylille. Paikannukseen perustuvat tiemaksut mahdollistaisivat tienkäytön hinnan säätelyn ruuhkatilanteen mukaan. Näin tiemaksut voisivat sujuvoittaa kaupunkiliikennettä.

Sisäänajo sovelluspohjaisella seisontavakuutuksella

Tienkäyttömaksujen seuranta ja hallinta tulisi toteuttaa mahdollisimman käyttäjäystävällisesti. Koposen mukaan tienkäyttömaksu voitaisiin pilotoida Trafin ja vakuutusyhtiöiden jo olemassa olevien järjestelmien avulla.

– Aluksi mahdollistettaisiin ajoneuvon seisontaan laittaminen maksuttoman kännykkärajapinnan kautta. Näin ihmiset tutustuisivat ja oppisivat käyttämään sovellusta. Tällä hetkellä ajoneuvon laittaminen seisontaan lyhyiksi ajoiksi on estetty keinotekoisella kuuden euron maksulla. Ajon verotusta nostettaisiin asteittain 10 vuoden aikana suunnitelmallisesti niin, että ihmiset oppisivat käyttämään sovellusta ensin seisontavakuutuksen yhteydessä ja sitä myöten myös muussa ajoneuvoverotuksessa, selittää Koponen.

Koposen kanta on, että lainsäätäjän ei tulisi ottaa kantaa tekniseen toteutukseen vaan sitä vastoin mahdollistaa se. Nykyaikainen mobiililaitteiden paikannusteknologia mahdollistaisi tiemaksujen keräämisen aikaisempaa paljon edullisemmin ja joustavammin.

www.kiho.fi

Juttu on julkaistu Kuljetus & Logistiikka -lehden numerossa 1/ 2019

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi