Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Meillä on tilaa kasvaa ja kehittyä

Kaskisten satama on länsirannikolla noin 100 km Vaasasta etelään sijaitseva satama, jonka liikenneyhteyksiä ovat kantatie 67 yhteydellä valtatie 8:aan ja Suupohjan rata. Hyvät logistiset yhteydet ovat houkutelleet alueelle puunjalostusteollisuuden yrityksiä, joiden ympärille on kehittynyt elinvoimainen yritysverkosto. Satama on monen muun satamaan verrattuna rakennettu erillään asutuksesta mahdollistaen esteettömiä liikenneyhteyksiä suoraan satamaan.

Sataman kautta menee vientiin mm. energiapuuta, puupellettiä, rautaromua ja kauraa, sekä tuodaan mm. lannoitteita, kuitupuuta ja lipeää. Nämä muut tavaralajit kasvavat tällä hetkellä vahvasti joka asettaa haasteita sataman kehittämiselle.

-Kehitämme satamaa tulevaisuuden haasteita huomioiden ja kuuntelemme asiakkaiden tarpeita. Satama on tämän vuoden alusta kasvanut noin 20% viime vuoteen verrattuna. Ensi vuosi näyttää toimitusjohtaja Patrik Hellmanin mukaan myös ennusteiden perusteella vahvalta, ja eräiden satamayhtiön käynnistettyjen hankkeiden kautta satama saa vielä lisää kasvupotentiaalia.

Kaskisten satama on kuitenkin ensisijaisesti tärkeä sahatavaran ja sellun vientisatama. Kaskisissa sijaitsee Metsä Board Oyj:n Kaskisten tehdas, joka valmistaa kartonginvalmistuksessa tarvittavaa kemihierrettä noin 330 000 tonnia vuodessa. Kemihierre yhdessä sahatavaran kanssa muodostaa yhteensä yli puolet sataman liiketoiminnasta.

-Meillä on tilaa kasvaa ja kehittyä. Sataman välittömässä läheisyydessä on 5 hehtaarin valmis teollisuustontti halukkaille investoijille, Hellman selvittää. Satama on vuodessa investoinut satama-alueen kehitykseen lähes 1,5 milj €. -Investointien kautta luodaan operaattoreille ja asiakkaille mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa.

Satama on tänä vuonna saanut nestemäisten kemikaalien varastoinnille lisää kapasiteettia. Tällä hetkellä Kaskisten satamassa rakennetaan 4000 neliön viljaviennille tarkoitettu varasto satamayhtiön juuri valmistamalle 1,3 ha varastokentälle, ja ensi vuonna satama saa lisää nosturikapasiteettia. Tämä on operaattoreiden ansiota, ja yhteistyö heidän kanssa on tietenkin ensiarvoisen tärkeä. Ilman heitä satama ei tulisi toimeen, Hellman selvittää.

Ulkomaankauppa vetää tällä hetkellä joka tarkoittaa maan satamille enemmän liikennettä. – Tulevaisuudessa ei voida kuitenkaan olettaa, että suomalaisten satamien tavaramäärä automaattisesti aina kasvaisi, vaan se tulee seuraamaan suhdanteiden muutoksia. Mutta siksi on tärkeä kehittää toimintaa hyvän sään aikana. Silloin pärjää myös huonossa säässä paremmin, Hellman linjaa.

 

Artikkeli on julkaistu Kuljetus & Logistiikka -lehden numerossa 5 / 2018

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi